top of page

Historien bak området

 

Tomten som Skjærgårdsparken er bygd på, har røtter tilbake til 1880-tallet. Thorleif Ødegaard som har stått bak utbyggingen har selv feriehus i Åkvika, hvor hans far vokste opp. Hans oldefar kom til Lesundet i 1880, med friskt pågangsmot og handelsbrev. Han satte i gang bygging av hus, dampskibskai, poståpneri, butikk og hermetikkfabrikk. Åkvika ble et sentrum for næringsvirksomhet og folkeliv på ytre Nordmøre, og ble på grunn av dette kalt "London". Familien drev med handel i fisk langs norskekysten. I en skjebnesvanger handel i 1929 hvor en seilskute med fisk skulle leveres til Tyskland, inntraff finanskrisen mens lasten var på vei og man fikk betaling in inflaterte D-mark. Virksomheten gikk da i 1930 konkurs og tomteområdet ble solgt ut av familien. Ny eier bygde opp en større og mer moderne hermetikkfabrikk fra 1945-1948, og denne var i drift frem til 1963 og skapte mange arbeidsplasser i området. På lik linje med annen hermetikkindustri i Norge, medførte ny konserveringsteknologi at driften opphørte i 1963. Siden 1963 til 2006 lå anlegget brakk og forfalt, før Thorleif Ødegaard kjøpte det tilbake og rev fabrikken for å opparbeidet grunnen til fritidsboliger. 

Fabriken i Lesundet
Lesundet i 1968
Åkvika i 2006

Visjonen bak Skjærgårdsparken

Visjonen bak Skjærgårdsparken er å skape fritidsboliger i et lunt, maritimt miljø med umiddelbar nærhet til sjøen og naturen. Med  moderne arkitektur og boliger som krever lite vedlikehold, kan man istedet bruke tiden til rekreasjon. Samtidig ønsket man å skape et sosialt miljø hvor både voksne og barn kan trives, og man kan være sammen på tvers av generasjoner. Det er etablert en hytteforening som samarbeider om utvikling av fellesområder og marina, og man har tradisjon for årsmøte med påfølgende grillfest hver sommer! 

2018-07-20 20.57.56.jpg

Fase 5: To boliger utbygd.

Bygging av boliger på de to gjenværende tomter fra byggetrinn 3 ble ferdigstilt og solgt sommeren 2022.

IMG_6677.JPG

Fase 4: Ferdig utbygd og solgt
Området som nå skal bebygges i dette byggetrinnet er den gamle dampskipskaien som i sin tid bl.a. ble benyttet til å skipe ut produkter fra den gamle hermetikkfabrikken som ble revet i 2006/2007. Byggegrunn består av store steinblokker som ble murt opp med enkle redskaper i byggeperioden som var fra 1945 til 1948. Arkitekt har valgt å designe 5 boliger med gode utsiktsforhold over innseilingen til Lesundet.

b3a.JPG
Fase 3: En tomt med hus solgt

 

Området består av 3 tomter beregnet på oppføring av romslige boliger med en fantastisk utsikt over Trondheimsleia. Boligene er designet med loftstue, badstue og 3 soverom og har et beregnet boareal på ca. 150 m2. I fase 3 ble ett hus oppført, de to restende ble utsatt til fase 5.

Screen Shot 2019-04-06 at 21.13.13.png
Fase 2: Utbygd og utsolgt

 

Området bestod opprinnelig at 2 tomter som ble kjøpt og slått sammen til en tomt. Tomten er bebygget og boligen er tatt i bruk.

93_1082189728_xl.jpg
Fase 1: Utbygd og utsolgt

 

Dette var det første som ble satt i gang i prosjektet. Alle 4 boliger er solgte og for lengst tatt i bruk.

Prosjekt aug 20050027.JPG
Utgangspunktet: Hermetikkfabrikken

 

Den gamle hermetikkfabrikken på Lesundet hadde stått og forfalt siden nedleggelse i 1963 og var mildt sagt ikke et vakkert syn. I 2005 var første steg var å rive bygningene og rydde opp på hele området, deriblant fjerning av gamle maskiner og rester fra hermetikkproduksjon. Deretter gjorde man grunnarbeider for å legge til rette for nye tomter i fjæra, før man igangsatte byggingen av fase 1. 

bottom of page